Expertise Art en Design -Assistentie kunstenaars

Applicontrol heeft diverse kunstenaars zakelijk begeleid en zakelijk succesvol gemaakt. De begeleiding gaat veel verder dan alleen de controlleractiviteiten. In feite staan wij naast u als kunstenaar en of galeriehouder en adviseren wij u in de breedste zin van het woord om uw bedrijf zo succesvol mogelijk te laten zijn.
 
Zonodig nemen wij u alle bijkomstige werkzaamheden zoveel mogelijk uit handen of adviseren wij u omtrent het zelf doen of uitbesteden aan derden. Wij hebben ervaring met het fotograferen, catalogiseren, adviseren over verkoopacties, onderhouden van contacten met galeriehouders, regelen van de BTW-aspecten (vrij specifiek kunstenaarsregeling, margeregeling, margeglobalisatieregeling), fiscale begeleiding, provisieregelingen, consignatie van kunst bij galeriehouders en de marketingaspecten (website, kunstenaarspromotie etc.)
 
APPLICONTROL STAAT NAAST U ALS U APPLICONTROL NODIG HEEFT.
 
In feite geeft dit de kern weer van onze kunstenaarsondersteuning. Wij kunnen u helpen met de verkoop van kunstwerken via internet en galeriehouders en kunstveilingen. Wij helpen u op administratief en fiscaal gebied. Wij vervullen de positief kritische klankbordfunctie en kunnen u wijzen op aspecten om commercieel interessanter te worden voor bepaalde doelgroepen en hoe u deze doelgroepen het beste kan benaderen. Waar nodig gaan wij met u mee zodat u niet langer overal alleen voor hoeft te staan.
 
De begeleiding van kunstenaars is bovendien zeer concurrerend in prijs. Voldoende redenen om ons te benaderen voor meer informatie en wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.
 
Applicontrol kan u ook helpen aan een eenvoudige website met mogelijkheden om uw kunstwerken aan een breed publiek te tonen tegen minimale kosten. Wij leren u de kleine kneepjes van het vak om de site zelf te onderhouden of kunnen dit werk voor u uit handen nemen tegen een redelijke vergoeding passend bij de activiteiten die daarvoor nodig zijn.
 
U krijgt met Applicontrol weer tijd om kunstenaar te zijn en uw creativiteit te benutten in dat waarin u goed bent. De administratieve en organisatorische rompslomp nemen wij u grotendeels uit handen indien u dit wenst. Uiteraard blijft u zelf wel volledig eindverantwoordelijk. Wij zijn adviseur.