DE MEERWAARDE VAN EEN CONTROLLER VOOR HET MKB

CONTROLLERS EN BOEKHOUDEN
 
Over de meerwaarde van een controller voor het MKB bestaan veel misverstanden.
Veel mensen denken dat een controller alles weet van boekhouden en dat hij de boekhouding verzorgt voor zijn cliënten. Anderen denken vaak dat een controller een controleur is van een boekhouding. Het klopt dat een goede controller goed op de hoogte is maar het voeren van een boekhouding is geen zaak voor een controller. Het controleren van de boekhouding is echter geen kerntaak van een echte controller. Natuurlijk wordt de boekhouding ook gecontroleerd en adviseren wij u over verbeteringen. Ons vak gaat echter veel verder, de boekhouding is een van de vele  tools (gereedschappen) en informatiebronnen van een controller. Wij kunnen u wel leren het zelf te doen of second opinion onderzoeken doen en u ,uw avondboekhouder of accountant verzoeken om namens u zaken anders voor u te regelen indien nodig / gunstiger is voor uw onderneming of fiscaal.
Ook op fiscaal gebied kunnen echte controllers u goed adviseren.
 
Vaak is het aan te bevelen voor een ZZP-er of klein bedrijf om de boekhouding online te voeren. Er zijn verschillende manieren die handig kunnen zijn afhankelijk van uw mate van organisatie en omvang van facturen en kostennota's.  Ook kunt u kiezen om zelf alles in een boekhoudpakket te regelen. Bij de inrichting van de boekhouding en begeleiding kunnen onze controllers u dan op weg helpen.
 
Applicontrol werkt echter ook samen met boekhoudkantoren en accountants door het hele land.
Indien u dit wenst kunnen wij de administratieve diensten concurrerend uitbesteden en controle op volledigheid en gunstige fiscale voorwaarden voor u regelen. Deze service is echter slechts tendele onderscheidend van accountskantoren en fiscalisten, al zal voor kleine bedrijven ondersteuning door een echte accountant vaak wat duurder zijn dan onze ondersteuning.  
 
EEN MKB CONTROLLER KOST GEEN GELD MAAR VERDIENT ZICH SNEL VOOR U TERUG
 
Want dat is het 2e misverstand. Ondersteuning door een controller voor het MKB hoeft niet duur te zijn omdat rekening wordt gehouden met de grootte qua omzet binnen uw organisatie. Wij begrijpen dat een klein bedrijf met een omzet tot 50.000 per jaar minder geld te spenderen heeft dan een bedrijf met een omzet van 250.000 of 500.000 of nog meer. U kunt al ondersteuning krijgen van een controller voor 250 Euro per dagdeel bij u op locatie. Vaak zijn 4 tot 8 dagdelen per jaar al goed genoeg om de klankbordfunctie van een controller goed voor u te vervullen. In de praktijk zijn de kosten van een controller zeer snel terug verdiend. Zie meer hierover op het tabblad Controllersgilde.
 
GUN U ZELF ADVIEZEN VAN EEN ECHTE CONTROLLER VAN HET CONTROLLERSGILDE
 
U bepaalt zelf hoe vaak u behoefte heeft aan deze ondersteuning. Een en ander is afhankelijk van hoe succesvol u uw zaken heeft geregeld en de diepgang en complexiteit van de ondersteuning. Bij het uitwerken van analyses, het opstellen van rapporten etc. wordt ook werk voor u verricht ten kantore van de controllers. De eerste 4 uur uitwerken per bezoek wordt beschouwd als service. Voor het overige hanteren wij speciaal voor het MKB een tarief vanaf 30 Euro tot 50 Euro per uur afhankelijk van de complexiteit en de omzetgrootte. U krijgt met deze tarieven als MKB-bedrijf voor 50% van de normale prijs die grotere organisaties betalen de best mogelijke ondersteuning van professionals in hun vakgebied met liefde en betrokkenheid voor hun vak en uw onderneming.  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 
Daarnaast hebben wij voor starters die kiezen voor uitgebreide begeleiding nog een extra korting op ons uurtarief door maximum bedragen voor ondersteuning, waarbij wij ook zelf een deel van de uren voor onze rekening nemen, omdat zeker bij de opstart het contact met de cliënten meer intensief zal zijn dan slechts 8 bezoeken / jaar en vaak ook meer op kantoor moet worden uitgewerkt.
 
Afhankelijk van de zelfwerkzaamheid van de ondernemer, zijn accountant etc. die hem/haar ondersteunen kan startersbegeleiding worden afgenomen vanaf 1500 Euro per jaar oplopend tot maximaal 3000 per jaar voor kleine ondernemingen met een omzet tot 25.000 / jaar. Afhankelijk van de omzetontwikkeling zijn de tarieven voor grotere ondernemingen iets hoger.
 
 
NIEUW INITIATIEF    RENT A CONTROLLER CONCEPT MKB en ONDERWIJS
 
Applicontrol is samen met andere controllers een samenwerkingsverband begonnen van top controllers / interimmanagers (ZZP) die bereid zijn om tegen zeer concurrende tarieven bedrijven te ondersteunen en hen te helpen om hun zakelijk realistische dromen te verwezenlijken. Het gaat hier om afgestudeerde controllers die behoren tot de beste professionals van Nederland met minimaal een QC -niveau of RC of gelijkwaardig en meer dan 10 jaar ervaring in de advisering van vele organisaties. Met dit concept gaan controllers  die nomaal 100 tot 150 Euro per uur kosten hun diensten aan bieden ter ondersteuning aan jonge ondernemers, kleine bedrijven uit het MKB en onderwijsinstellingen en andere minder vermogende organisaties tegen tarieven van af 30 Euro per uur oplopend tot 75 Euro per uur afhankelijk van de grootte en aard van de organisatie. Het idee is om 4 tot 8 contactmomenten per jaar te hebben met deze specialisten die dan uw bedrijf analyseren op alle aspecten die nodig zijn om meer succesvol te zijn.
 
We werken momenteel in dit kader aan de opbouw van een netwerk van ongeveer 50 -100 top controllers verspreid door heel Nederland en het Vlaamse deel van België met ervaring in vrijwel alle sectoren. Voor deze topcontrollers wordt het eveneens zeer interessant om in het netwerk te participeren. Immers tegen een geringe vergoeding kunnen zij veel nieuwe klanten krijgen, hun kennis verdiepen en uitwisselen met andere professionals en zo mogelijk ook gratis gebruik maken van relevante nieuwe opleidingen gericht op het vakgebied. Het wordt dus echt een WIN-WIN situatie.  
 
Met deze controllers aan uw zijde wordt u optimaal geadviseerd om van uw bedrijf een succes te maken op een wijze die voorheen ondenkbaar was en alleen voorbehouden aan grote vermogende organisaties. Waarom doen die controllers dat? Omdat zij houden van hun vak en het leuk vinden om uitgedaagd te worden om uw bedrijf meer succesvol te laten zijn. Uw positieve reclame kan mogelijk weer zorgen voor andere opdrachten voor hen.
 
Controllers die zich aangesproken voelen tot dit concept en voldoen aan de opleidingseis en ervaringseis worden nadrukkelijk uitgenodigd om een mail te sturen aan Applicontrol.
 
 
 
MET EEN ECHTE CONTROLLER STAAT U ALS ZZP / ONDERNEMER NIET LANGER ALLEEN
 
De echte meerwaarde van een controller zit met name in alle activiteiten die niet gedaan kunnen worden door uw accountant, avondboekhouder of u zelf doch die van essentieel belang kunnen zijn voor het succes van uw organisatie. De controller denkt met u mee over alle aspecten van uw onderneming en vertaalt dit naar een financieel plaatje met daarin opgenomen de strategie van uw onderneming, het imago van uw website en uw onderneming, uw positie in de markt t.o.v. concurrenten, de verkoopbaarheid van uw product en kansen om uw omzet te verhogen, productinnovatie, marketing, marges, procesverbetering, stroomlijning, voorraad samenstelling, voorraadwaardering, investeringen. prive/zakelijk, omzetbelasting, subsidies etc. en kan deze informatie ook desgewenst voor u opzetten tezamen met u om te komen tot bijvoorbeeld een bedrijfsplan dat gebruikt kan worden voor u zelf als leidraad maar ook bijvoorbeeld naar banken en andere financiers om bankleningen tegen gunstige condities te verkrijgen. Vaak staat u als ZZP ondernemer alleen. Met een echte controller aan uw zijde is dat gevoel verleden tijd.
 
 
ONDERSTEUNING DOOR EEN ECHTE CONTROLLER MAAKT HET VERSCHIL
 
Klanten van Applicontrol die eerst een NEE kregen te horen van een bank, kregen met behulp van de ondersteuning en het opgestelde bedrijfsplan van Applicontrol later een JA. Het verschil was groot. Aanvankelijk afstevenen op een faillisement, later met de ondersteuning van Applicontrol nieuwe financiers vinden en met extra geld voorraden versterken en een succesvolle doorstart maken. Het feit dat een echte controller de zaak begeleidde gaf bij de nieuwe financiers extra vertrouwen in de goede afloop.
 
Een analyse door een controller is ook iets volkomen anders dan een controle van een boekhouding door een accountant. Een accountant kijkt vooral naar het verleden , is alles volledig en juist geboekt in de boekhouding op de juiste plek en is het fiscaal ook netjes geregeld. Een controller is minder geïnteresseerd in de getallen in de boekhouding maar des te meer in de niet financiële getallen achter die getallen. M.a.w. HET WAAROM achter de getallen en WAT kunnen we doen en HOE kunnen we het beter doen naar de toekomst toe. Hij waakt ook over te enhousiaste weinig realistische voorstelling van zaken door de ondernemer en vervult voor u de functie van bedrijfseconomisch geweten van uw organisatie. Hij analyseert positief kritisch uw onderneming in al haar facetten en ook in relatie tot uw priveleven en adviseert u over verbeteringen. Hij is betrokken bij uw bedrijf en committeert zichzelf om u echt te helpen om van uw bedrijf een succes te maken indien u zijn adviezen volgt. Hij zal echter nooit de verantwoordelijkheid van u overnemen. U bent de ondernemer en beslist zelf welke adviezen u volgen wilt. U blijft zelf voor alles 100% zelf verantwoordelijk. Wij zijn slechts adviseur.
 
ONZE CONTROLLERS WERKEN AAN EEN KENNIS-EN VERTROUWENSBAND MET U
 
Applicontrol werkt alleen met controllers die qua opleiding minimaal voldoen aan het niveau van een HOFAM-controller. U kunt dus met een gerust gevoel vertrouwen op de deskundigheid van deze professionals. Immers al deze professionals hebben een goede kennis van de boekhouding in al haar facetten. Daarnaast HBO+ / WO niveau op bedrijfseconomisch / controlling gebied en minimaal 10 jaar relevante werkervaring in diverse organisaties, velen hebben ook een achtergrond in de accountancy.
 
Indien mogelijk willen wij een band opbouwen van vertrouwen met de ondernemer en voorkomen dat u met verschillende controllers te maken krijgt in de begeleiding van uw bedrijf. Walter Jongenelis QC. , directeur van Applicontrol zal dan ook zelf zoveel mogelijk uw aanspreekpunt proberen te zijn. Het kan echter voorkomen dat voor een opdracht ook gebruik wordt gemaakt van andere professionals.