Expertise Risk Real Estate

ING REAL ESTATE - DE GROOTSTE PROJECTONTWIKKELAAR-ONZE LEERSCHOOL (SOX-IFRS)
Applicontrol was al vele jaren een specialist op het gebied van AO-IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). Met de opdrachten bij ING en de corporaties is daar het gebied bij gekomen van Riskmanagement (RM). Applicontrol staat nu voor AO-IC-RM specialisatie binnen de vastgoedsector.
 
Op het gebied van Risk binnen de vastgoedsector is veel geleerd tijdens het projectleiderschap als Controller Risk bij ING Real Estate Development Nederland, de destijds grootste projectontwikkelaar van Nederland. De opdracht omvatte een uitgebreide analyse op het gebied van Risk , Procurement en IFRS in het kader van SOX. In deze functie was Applicontrol, vertegenwoordigd door Walter Jongenelis QC, haar directeur, de rechterhand van de CFO van ING Real Estate Nederland en alle projectmanagers, projectontwikkelaars en projectaccountants moesten hierbij aan hem rapporteren op een bepaalde gestandaardiseerde wijze over alle projecten die onderhanden waren geweest de laatste 5 jaar.
 
Deze unieke opdracht heeft hem veel geleerd over met name waar de risico's zitten in projectontwikkeling, projectmanagement en projectbeheer tijdens de diverse fases en hoe je een en ander goed gestructureerd in kaart kan brengen om te komen tot zo'n optimaal mogelijke beheersing van deze complexe processen. Wij weten waar we moeten kijken, waar zaken mogelijk niet op orde zijn etc. Wij hebben een soort Fingerspitzen gefuhl ontwikkeld om snel de vinger op de zwerende plekken te kunnen leggen. U kunt hier dus direct uw voordeel mee doen, vaak al tijdens de eerste fasen van de opdracht.
 
Nadat alles destijds bij INGRED was geanalyseerd zijn dossiers gemaakt in PDF van alle onderliggende stukken en is door Walter een overall advies geschreven naar aanleiding van zijn bevindingen. Met dit advies is vervolgens een taskforce binnen ING aan de slag gegaan hetgeen daarna heeft gezorgd voor een versterking van de controlfunctie en vele miljoenen aan besparingen en daarmee hogere winsten. Wat bij ING mogelijk was is ook mogelijk bij U indien u zich bezig houdt met vastgoedontwikkeling en vastgoedbeheer. Als u ook meer rendement wilt of anderszins zoekt naar alternatieven om zaken professioneler aan te pakken kunt u direct profiteren van de reeds opgedane kennis opgedaan bij andere ontwikkelaars en vastgoedbeheerders. Vraag Applicontrol voor meer informatie.
 
MET RISK CONTROL ANALYSES MEER SUCCES MOGELIJK BINNEN CORPORATIESECTOR
Later heeft Applicontrol gewapend met deze kennis deze kennis ook succesvol kunnen inzetten en verder verfijnen bij andere risicoanalyses binnen de woningcorporatie sector. Ook binnen de corporatiesector zijn als gevolg daarvan en het volgen van de adviezen van Applicontrol vele miljoenen verdiend en hebben wij kunnen bijdragen aan de versterking van de control en risk functie.
 
Het is niet uitgesloten dat ook binnen uw corporatie nog zaken sluimeren die nodig een frisse aanpak genieten of waar u nog steeds twijfels over heeft op het gebied van vastgoedontwikkeling , vastgoedrenovatie, vastgoedbeheer met daarbijhorende vergoeding en beheerscontracten, VVE-afrekentrajecten, Servicekostenafrekentrajecten, Projectadminstraties, Kasstroomanalyses,  Bedrijfswaardecalculaties etc.
 
Als u open staat voor een kritisch eerlijke analyse van een en ander en aanbevelingen om zaken op orde te brengen nodigen wij u graag uit om hierover met ons contact op te nemen. Vaak zijn onze analyses niet alleen risico inventarisaties maar tevens geven wij u aanbevelingen om meer succesvol te worden in uw branche. Laat Applicontrol met u meedenken.
 
MET APPLICONTROL VERDIENT U ALTIJD MEER DAN HET KOST (PRESTATIEBONUS GARANTIE)
Als u denkt dat deze expertise mogelijk te duur is om voor u als corporatie in huis te halen kunnen wij u erop wijzen dat afhankelijk van de omvang van de opdracht u reeds ondersteuning van Applicontrol op dit gebied kunt ontvangen vanaf een tarief van € 110,00 per uur (75+35 PRESTATIE-BONUS) voor langer lopende opdrachten en oplopend tot € 175,00 per uur( 125 +50 PRESTATIE-BONUS) voor korte opdrachten. Als u dit afzet tegen de mogelijke besparingen en hogere winsten blijken onze kosten vaak slechts een klein percentage te zijn van de meerwaarde van de adviezen voor uw organisatie. Bedragen zijn exclusief BTW. 
 
HET BEVORDEREN VAN SAMENWERKING SLEUTEL VAN ONS SUCCES
Bij haar opdrachten werkt Applicontrol nauw samen met alle relevante key-figures en disciplines binnen  uw organisatie om samen de zaken duidelijk in kaart te brengen en mogelijke oplossingen aan te reiken om meer in control te komen en een goed beeld te hebben van alle mogelijke risico's.
Om snel succesvol te kunnen opereren is het noodzakelijk dat voldoende steun wordt gegeven vanuit de top van de organisatie en een ieder wordt verplicht om zijn medewerking te verlenen.
Vaak komen wij in organisaties waar onvoldoende wordt samengewerkt en onvoldoende of onduidelijk of niet eenduidig wordt gecommuniceerd. Met een gezamenlijke projectaanpak weet Applicontrol deze impasse te doorbreken en de aanwezige disciplines aan te zetten om meer samen te werken.
 
Vaak zijn er bij aanvang van een opdracht geen budgetten voor interim inhuur etc.
In dat geval kunt u mogelijk toch onze hulp goed gebruiken en bedenken dat gerichte inhuur
voor een beperkte duur om zaken structureel te verbeteren vaak een veelvoud oplevert van de kosten van de inhuur. De kosten gaan voor de baat , maar de baat is als gevolg veel hoger dan de kosten. Wij hebben dit bewezen tijdens de vele eerdere opdrachten in de corporatiesector maar ook in diverse andere sectoren. Wij vertrouwen er daarom op dat wij met onze adviezen ook eenvoudig de prestatiebonus zullen verdienen. Een extra garantie naar u voor kwaliteit. Immers de prestatiebonus is pas verschuldigd na afloop van de opdracht als ook duidelijk voor u is welk rendement onze adviezen zullen opleveren. 
 
Heeft u interesse stuur dan een email naar Applicontrol. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.