Expertise Vastgoed

APPLICONTROL STERK IN ANALYSE EN ADVIES VOOR DE CORPORATIESECTOR
 
Applicontrol heeft diverse projecten verricht binnen woningcorporaties.
Op onderstaande terreinen hebben wij ervaring opgedaan in eerdere opdrachten.
Ook u kunnen wij met deze dienstverlening ondersteunen. De aangegeven gebieden zijn slechts indicaties van wat wij kunnen doen en wat wij reeds eerder voor corporaties hebben gedaan.
 
Daar waar wij het hebben over Analyses bedoelen we echte uitgebreide analyses naar alle cijfers achter de cijfers, herkomst van broninformatie, uitgangspunten, aantallen, prijzen, marketingaspecten, strategie, tactiek en operationele activiteiten, risico's, kansen, proceseigenaarschap, taakverdeling, taakopbouw, zakenpartners, zakelijkheid van uitgaven, intrest, calculaties, boekhouding, planning, begroting, budget, volledigheid etc. Kortom het gehele spectrum van WIE WAT WAAR, WAAROM en HOE en de interne en externe communicatie en ondersteunende processen, activiteiten, planningen met alternatieven (scenario's WHAT IF ). Veelal zijn onze analyses EYE OPENERS voor corporaties om zaken structureel anders aan te pakken dan voorheen. Door de grootte van de organisaties en enorme financiële belangen leiden kleine aanpassingen soms al tot miljoenen aan hogere opbrengsten dan voorheen. Als u deze miljoenen aan hogere resultaten afzet tegen de kosten van onze analyses zult u begrijpen dat een echte controller u geen geld kost maar oplevert als u zijn adviezen volgt.
 
ONZE CONTROLLERS DOEN WAT ER MOET GEBEUREN
 
Onze adviezen hebben vaak naast het overzichtelijk presenteren van de grootste risico's, tal van aanbevelingen om zaken op orde te brengen. Soms ook worden al tijdens de interimopdracht activiteiten verricht die de zaak op orde brengen. Wij noemen dit de Controlleractiviteit met Hands on aanpak. Wij doen wat er moet gedaan worden en werken samen met uw andere professionals op dit gebied. UIt het oogpunt van functiescheiding boeken wij echter niet zelf in de boekhouding of muteren wij zelf geen gegevens in de belangrijkste basisbestanden binnen uw organisatie. Wel kunnen wij mutatie- adviezen geven of memoriaalboekingen adviseren. Uw medewerkers kunnen deze vervolgens verwerken. UIteraard kunnen wij in afgeleide documenten, excel sheets etc. wel alles ook zelf aanpassen waar dit relevant en wenselijk is in het kader van de voortgang van de werkzaamheden.
 
In principe kunnen wij u ondersteunen met alle voorkomende taken op het gebied van control , risk en AO-IC. In iedere opdracht leren wij weer nieuwe zaken bij hetgeen ons weer interessanter maakt voor de volgende klant. Belangrijk is dat wij niet bedrijfsblind zijn. Wij bekijken alles met een frisse positief kritische instelling en hebben reeds vele organisaties die open staan voor verbetering kunnen ondersteunen. Ook voor woningcorporaties hebben wij een interessante concurrerende prijs voor onze ondersteuning mogelijk gemaakt omdat er geen extra headhuntersfee tussen zit. Wij vragen een eerlijke prijs voor hoogwaardige ondersteuning. Niet teveel en ook niet te weinig.
 
 
 • Oplossen VVE-problematiek
 • Modernisering Servicekostenbeleid met afrekening
 • Verzorging en voorbereiding Jaarwerk
 • Opstelling Dpi en Dvi staten tbv Centraal Fonds en Ministerie
 • Bedrijfswaardecalculaties vastgoed, bepaling (on)rendabel
 • Analyse vastgoedprojecten in ontwikkeling, risico inventarisaties
 • Analyse Materiële Vaste Activa
 • Analyse Vorderingen, Debiteuren
 • Analyse leningportefeuille
 • Analyse renovatiecomplexen
 • Analyse BOG
 • Analyse kasstromen, verzorging projectkasstroom planning
 • Analyse deelnemingen , samenwerkingsverbanden
 • Advisering contracten in kader van beheer voor derden
 • Advisering versterking Credit-management functie
 • Advisering omtrent versterking control functie bij complexe projecten
 • Advisering management , Troubleshooting
 • Advisering  omtrent aankoop en verkoop van vastgoed
 • Advisering omtrent BTW consequenties bij projecten in ontwikkeling
 • Interimmanagement , Interim Controller 
 
APPLICONTROL WERKT MET VOOR U GUNSTIGE PRIJZEN MET SUCCES BONUS
 
Als u denkt dat deze expertise mogelijk te duur is om voor u als corporatie in huis te halen kunnen wij u verrassen. Afhankelijk van de omvang van de opdracht kunt u reeds ondersteuning van Applicontrol op dit gebied binnen de Randstad ontvangen vanaf een tarief van €110,00 per uur (75+35 Succesbonus) voor wat langer lopende opdrachten en oplopend tot € 175,00 per uur (125 + 50 Succesbonus) voor korte opdrachten, een en ander ook afhankelijk van de aard van de opdracht, de grootte van uw organisatie en de meerwaarde die wij voor uw organisatie kunnen betekenen (succesbonus). Afhankelijk van de opdracht wordt de opdracht uitgevoerd bij u op kantoor of ook deels vanuit ons kantoor in Zoetermeer. Een en ander is in overleg te regelen. Voor opdrachten buiten de Randstad kan een extra verblijfvergoeding worden gevraagd, danwel een andere controller worden ingeschakeld om u ter plaatse te ondersteunen afkomstig uit uw eigen regio. Applicontrol zal dan regelmatig afstemmen met deze controller om de kwaliteit en voortgang te bewaken.
 
Als u dit afzet tegen de mogelijke besparingen en hogere winsten blijken onze kosten vaak slechts een klein percentage te zijn van de meerwaarde van de adviezen voor uw organisatie. Bedragen zijn exclusief BTW. UIteraard betaalt u de succesbonus pas achteraf, als u het rendement ziet van ons advies. Een extra kwaliteitsgarantie naar uw organisatie die wij u graag willen geven.
 
Vergelijkt u die tarieven ook eens met het tarief van juristen, notarissen etc. en bedenk welk rendement zij kunnen bieden en vergelijk dat met het rendement dat een echte gespecialiseerde controller u kan brengen dan blijkt dat onze dienstverlening van Applicontrol Controllerservice tot de best renderende behoort voor uw organisatie.
 
ONDERSTEUNING DOOR APPLICONTROL VAAK SLECHTS KORT NODIG
 
Bovendien is in de praktijk bewezen dat getriggerd door Applicontrol de aanwezige financieel managers en controllers extra scherp worden gemaakt om de control-functie blijvend in uw organisatie te verankeren op een betere wijze als daarvoor. De ondersteuning is dan ook vaak slechts korte tijd nodig, vaak blijkt in de praktijk 1 a 2 jaar in deelprojecten genoeg te zijn. De kosten blijven dan ook beperkt en de inzet heeft echt een interim karakter. Wij werken graag mee om de controlfunctie te versterken met de aanwezige en ook nieuwe mensen met uitzicht op een vast dienstverband. Wij geloven in en bouwen aan een stevige verankering van de control functie in uw organisatie met bij voorkeur vaste werknemers. Wij geloven ook dat het soms goed is om gebruik te maken van professionals met een frisse blik op interimbasis om de organisatie te prikkelen om zaken structureel professioneler aan te pakken. Applicontrol is bij uitstek uw adres om u hierbij te helpen.